Khi vay tín chấp hoặc vay thế chấp tại các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính nói chung, trong điều khoản hợp đồng, chúng ta thường gặp các thuật ngữ như: Lãi suất dựa trên dư nợ giảm dần và lãi suất tính theo dư nợ gốc. Vậy, 2 loại hình lãi suất này có gì khác nhau và cách tính như thế nào? Đó cũng là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng vay vốn luôn thắc mắc. Hãy cùng TVTC làm rõ vấn đề này nhé.

Lãi suất tính trên dư nợ giảm dần là gì?

Dư nợ giảm dần là dư nợ gốc còn lại sau khi đã trả một phần của khoản vay ban đầu. Lãi suất dựa trên dư nợ giảm dần là tiền lãi suất được tính dựa trên dư nợ còn lại của khách hàng trên số tiền mà bạn còn nợ.

Ví dụ: Khoản vay ban đầu của khách hàng tại ngân hàng ABC là 10 triệu đồng trả trong 10 tháng. Lãi suất cố định là 10%/tháng. Sau 01 tháng đã thanh toán lãi và gốc hàng tháng = 1.000.000đ tiền gốc và 1.000.000đ tiền lãi. Khách hàng con nợ gốc 9.000.000đ. ở tháng tiếp theo. Khách hàng sẽ chỉ phải trả 1.000.000đ tiền gốc và 900k tiền lãi dựa trên dư nợ còn lại (9.000.000đ). Tương tự với các tháng tiếp theo

Lãi suất tính trên dư nợ gốc là gì?

Dư nợ gốc là dư nợ ban đầu của khoản vay mà khách hàng đã đăng ký tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính. Lãi suất tính theo dư nợ gốc tức là lãi suất hàng tháng/hàng năm phải trả sẽ bao gồm tiền gốc và lãi suất của khoản vay ban đầu.

Ví dụ: Khoản vay ban đầu của khách hàng tại ngân hàng ABC là 10 triệu đồng trả trong 10 tháng. Lãi suất cố định là 8%/tháng. Sau 01 tháng đã thanh toán lãi và gốc hàng tháng = 1.000.000đ tiền gốc và 800.000đ tiền lãi. Khách hàng con nợ gốc 9.000.000đ. ở tháng tiếp theo. Khách hàng sẽ phải trả 1.000.000đ tiền gốc và 800k tiền lãi(không đổi)  tới khi thanh toán toàn bộ nợ gốc của khoản vay.

Về cơ bản, cả 2 cách tính lãi suất dựa trên dư nợ giảm dần và lãi suất trên dư nợ gốc sẽ có tổng tiền phải trả sau khi tất toán khoản vay là tương đương nhau. Để so sánh kỹ hơn về 2 loại hình tính lãi suất trên, chúng ta sẽ xem bảng tính dưới đây để phần nào hiểu rõ hơn.

So sánh lãi suất trên dư nợ giảm dần và lãi suất trên dư nợ gốc

Bảng tính dựa trên khoản vay 8.000.000đ trong 8 tháng. Tức khách hàng sẽ phải thanh toán vào 8 đợt. Lãi suất trên dư nợ gốc là 2,2%/ tháng thì mức lãi suất trên dư nợ giảm dần tương đương sẽ là 3,75%/ tháng. vậy tổng tiền phải trả sẽ ra sao?

Bảng tính lãi suất dựa trên dư nợ gốc: lãi suất = 2.2%/tháng:

Bảng tính lãi suất dựa trên dư nợ gốc: lãi suất = 2.2%/tháng:

Bảng tính lãi suất dựa trên dư nợ giảm dần: lãi suất = 3,75%/tháng

Bảng tính lãi suất dựa trên dư nợ giảm dần: lãi suất = 3,75%/tháng

Như vậy. Sau khi so sánh tính lãi suất trên dư nợ giảm dần và lãi suất trên dư nợ gốc. Chúng ta có thể hiểu rõ hơn về bản chất và tổng tiền phải trả của cả 2 cách tính lãi suất. Về bản chất chúng không có gì khác nhau về tổng tiền phải trả sau khi tất toán khoản vay (không tất toán trước).