Độc lập, khách quan, chính trực, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và bí mật kinh doanh của khách hàng.

    Đạo đức nghề nghiệp, chất lượng dịch vụ, uy tín của công ty là những tiêu chuẩn hàng đầu mà mọi nhân viên trong công ty phải luôn ghi nhớ và tuân thủ.

    Trong kế hoạch đào tạo, bổ sung nguồn lực với mục tiêu chất lượng chuyên môn là tiên quyết.

    Phương châm: “Quyền lợi của khách hàng chính là quyền lợi của chúng tôi”.

images