sodovfavi

Sơ đồ tổ chức công ty

CÔNG TY CP Tư Vấn Tài Chính Việt Nam (FINANCIAL CONSULTANT OF VIETNAM COMPANY LIMITED) là một tổ chức hành nghề kế toán, tài chính tự do, bao gồm tập hợp các kế toán viên và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính dày dặn kinh nghiệm. Trong thời gian hoạt động, đơn vị đã đảm nhiệm vai trò kế toán trong hơn 20 doanh nghiệp thuộc nhiều mô hình sản xuất – kinh doanh. Đội ngũ của công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và quan trọng hơn cả là uy tín và sự tin tưởng của khách hàng, tạo ra tiền đề thuận lợi cho việc thành lập một công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực Kế toán, thuế và tư vấn tài chính hiện nay.