Dịch vụ kế toán trọn gói hiện nay được các doanh nghiệp sử dụng rất nhiều bởi sự tiện lợi mà nó mang lại. Hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp bảng báo giá một số dịch vụ để các doanh nghiệp tham khảo.

I – BÁO GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Đơn vị tính: VND/tháng

Thời gian áp dụng từ 01/01/2017 đến khi có báo giá mới

STT Loại hình kinh doanh Số lượng hóa đơn đầu vào + đầu ra Phí dịch vụ (VND)
THƯƠNG MẠI – TƯ VẤN – DỊCH VỤ
 

1

Thương mại – dịch vụ- tư vấn Không có hóa đơn bảng kê 500.000
Từ 01 hóa đơn -> 10 hóa đơn 1.000.000
Từ 11 hóa đơn -> 150 hóa đơn 1.500.000 – 3.000.000
Từ 151 hóa đơn trở lên 3.500.000 trở lên
XÂY DỰNG DÂN DỤNG – LẮP ĐẶT SỬA CHỮA NHÀ
 

2

Xây dựng dân dụng – lắp đặt sửa chữa Không có hóa đơn bảng kê 100.000
Từ 01 hóa đơn -> 10 hóa đơn 1.300.000
Từ 11 hóa đơn -> 150 hóa đơn 1.600.000 – 3.500.000
Từ 151 hóa đơn trở lên 4.500.000 trở lên
SẢN XUẤT – GIA CÔNG
 

3

Sản xuất – gia công Không có hóa đơn bảng kê 500.000
Từ 01 hóa đơn -> 10 hóa đơn 1.300.000
Từ 11 hóa đơn -> 150 hóa đơn 1.600.000 – 3.500.000
Từ 151 hóa đơn trở lên 4.500.000 trở lên

 

II – BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2.1. DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH  – LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Loại hình doanh nghiệp Số chứng từ/năm Phí dịch vụ (VND/năm)
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – TƯ VẤN Từ 01 đến 1000 5.000.000 – 21.000.000
Từ 1000 hóa đơn trở lên 22.000.000 – 28.000.000
SẢN XUẤT – GIA CÔNG Từ 01 đến 1000 5.000.000 – 34.000.000
Từ 1000 hóa đơn trở lên 35.000.000 – 45.000.000
XÂY DỰNG LẮP ĐẶT Theo đặc thù và tính chất công trình Báo giá sau khảo sát

2.2. DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Loại hình doanh nghiệp Phí dịch vụ
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – TƯ VẤN 4.000.000
SẢN XUẤT – GIA CÔNG 5.000.000
XÂY DỰNG LẮP ĐẶT 5.000.000 – 7.000.000

KẾ TOÁN TRỌN GÓI

1.000.000/ Hồ sơ

 • Kiểm tra, phân loại chứng từ
 • Khai báo thuế GTGT hàng tháng
 • Tạm tính thuế TNDN, thuế TNCN hàng quý
 • Nộp thuế trực tiếp qua mạng
 • Hạch toán và lập sổ sách kế toán hàng quý

ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ BHXH

1.000.000VND/ Hồ sơ

 • Tư vấn nhanh cho doanh nghiệp
 • Xây dựng hồ sơ ban đầu
 • Tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp
 • Đại diện làm việc với cơ quan chức năng
 • Lập hồ sơ và tờ khai

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

5.000.000VND/ Bộ chứng từ

 • Tư vấn sơ bộ
 • Lập hồ sơ cho doanh nghiệp
 • Đại diện làm việc với cơ quan chức năng
 • Tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp
 • Bàn giao toàn bộ giấy tờ khi hoàn thành